Επισκεφθείτε σύντομα την ασύρματη τοποθεσία στη διεύθυνση:


Η σελίδα από την οποία ήρθατε είναι υβριδική και προβάλλεται από προγράμματα ανάγνωσης ιστοσελίδων τόσο σε PC όσο και τύπου WAP.
Το HAWHAW είναι ένα εργαλείο δημιουργίας υβριδικών σελίδων WAP. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών βαρύνει τον κάτοχο της αντίστοιχης τοποθεσίας Web.

[Language]